Logo 600 x 582
Změny cen stravného

Zvěřejněno

Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení cen stravného.

Platba stravného – povolením inkasa pro účet 0101340581/0800.

Od ledna 2023 žádám o navýšení povoleného limitu pro platbu stravného inkasem přes sporožiro:

Děti v MŠ polodenní (přesnídávka + oběd) = 1000,-Kč

Děti v MŠ celodenní (přesnídávka+oběd+svačina) = 1200,-Kč 

Cena stravné od 1. 1. 2023 pro MŠ

MŠ Polodenní40,-Děti od 3-6 let
MŠ Celodenní50,-Děti od 3-6 let
   
MŠ Polodenní42,-Děti od 7-10 let
MŠ Celodenní52,-Děti od 7-10 let

Cena stravné cizí strávník: 115,-Kč