Logo 600 x 582

Zápis dětí

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno osobně dne

3. 6. 2024 od 14:00 do 16:00 hod v kanceláři ředitelky MŠ do vlastních rukou nebo bude doručeno písemně v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.