Logo 600 x 582
ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

Zvěřejněno

6. května 2024 od 8:30 do 16 hod. (12:00-13:00 hod. přestávka)

ve 2. patře, v kanceláři ředitelky (použijte výtah)

K zápisu potřebujete:

  • vyplněnou podepsanou žádost o přijetí
  • lékařské potvrzení
  • originál rodného listu (ne kopie)
  • doklad totožnosti zákonného zástupce

Využijte možnost elektronického předzápisu a rezervace času https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/krmelin