Logo 600 x 582
Výše úplaty za předškolní vzdělávání 2024/2025

Zvěřejněno

Rada obce Krmelín na svém 40 jednání dne 8. 4. 2024 stanovila měsíční úplatu za vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace ve výši 400,- měsíčně s účinností od 1. 9. 2024.

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty o rodiny pobírající přídavek na dítě. 

O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto
skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.