Mateřská škola Krmelín | O nás

Přijímací řízení dítěte do MŠ  |  Platby  |  Vzdělávací program  |  Naše pravidla

Identifikační údaje:
Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
IČO - 709 929 32, IZO -107 622 661, IZO – školní jídelna-výdejna: 103 044 906,
Identifikátor: 600 132 749, tel. 558 674 038,
Ředitelka školy: Jitka Janková

Mateřskou školu zřídila Obec Krmelín a je jediným předškolním zařízením v obci. Je situována do jejího centra, ale v blízkém sousedství lesů, hřiště, pastvin s chováním koní - časté návštěvy dětí, v blízkosti základní školy, římskokatolického kostela a místní knihovny. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola samostatný právní subjekt.

Mateřská škola nemá svoji kuchyň, součástí mateřské školy je školní jídelna-výdejna. Strava se dováží z nedaleké ZŠ TGM v Krmelíně.

Do 1. 9. 2008 byla mateřská škola dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 60 dětí. V roce 2006 obec rozhodla o rekonstrukci budovy - změnou střechy a nástavbou 3.nadpodlaží byla mateřská škola rozšířena o podkrovní prostory a tím o 1 třídu s kapacitou 20 dětí. Od 1. 9. 2008 je mateřská škola vedená v rejstříku škol a školských zařízení jako trojtřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 80 dětí.

Organizace:
Provoz mateřské školy je od 6,30 h. – 16,30 h.

Kontakty:

1. třída 2. třída 3. třída
O děti se starají p. učitelky: O děti se starají p. učitelky: O děti se starají p. učitelky:
Mgr.Miroslava Ryšková,
 Hana Bestová
Marie Vašicová, Monika Koňaříková Bc.Ilona Galiová, Jitka Janková
e-mail:
 ryskova.miroslava@seznam.cz
e-mail: 
MarieVasicova@seznam.cz
e-mail:
 ilonagaliova@centrum.cz
tel: 734 259 951 tel: 734 259 952 tel: 734 259 953


O čistotu pečují:  Olga Blažková, Alena Burdková
Stravování - výdej jídla:  Milada Nováková
Ekonom školy - Simona Venclíková, tel.: 737 520 088
Ředitelka školy - Jitka Janková, tel.: 558 674 038, 737 547 667, e-mail: jitka.jankova@seznam.cz

Novinky

09. února 2018

Zápis dětí  do mateřské školy celý text

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 558 674 038, email: jitka.jankova@seznam.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit