Mateřská škola Krmelín | O nás

Přijímací řízení dítěte do MŠ  |  Platby  |  Vzdělávací program  |  Naše pravidla

Identifikační údaje:
Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
IČO - 709 929 32, IZO - 107 622 661, IZO školní jídelna/výdejna - 103 044 906
Identifikátor: 600 132 749, tel. 737 547 667
Ředitelka školy: Bc. Ilona Galiová

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Krmelín. Od 1. 1. 2003 je mateřská škola samostatný právní subjekt. Je jediným předškolním zařízením v obci. Je situována do jejího centra, ale v blízkém sousedství lesů, hřiště, pastvin s chovem koní, v blízkosti základní školy, římskokatolického kostela a místní knihovny. 


Mateřská škola nemá svoji kuchyň, součástí mateřské školy je školní jídelna-výdejna. Strava se dováží z nedaleké Základní školy T. G. Masaryka Krmelín, příspěvkové organizace.

Do 1. 9. 2008 byla mateřská škola dvoutřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 60 dětí. V roce 2006 obec rozhodla o rekonstrukci budovy - změnou střechy a nástavbou 3. nadpodlaží byla mateřská škola rozšířena o podkrovní prostory a tím o 1 třídu s kapacitou 20 dětí. Od 1. 9. 2008 je mateřská škola vedená v rejstříku škol a školských zařízení jako trojtřídní, s celodenním provozem, s kapacitou 80 dětí.

 

Provoz mateřské školy je od 6,30 h. – 16,30 h.

 

Pedagogové: Marie Vašicová, Mgr. Miroslava Ryšková, Hana Bestová, Jana Vaňková, Darek Stolinský

Ředitelka školy - Bc. Ilona Galiová, tel.: 737 547 667, e-mail: mskrmelin@email.cz

Ekonom školy - Simona Venclíková, tel.: 737 520 088, e-mailmskrmelinucetni@email.cz

O čistotu pečují: Denisa Sasínová, Alena Burdková 

Stravování - výdej jídla:  Olga Blažková

Novinky

25. listopadu 2018

enlightened 7. 12. 2018 Setkání s Mikulášem, čertem a andělem v 16:00 hodin v sále na Benátkách.devil

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit