Mateřská škola Krmelín | Novinky

Novinky

 

Opětovné otevření mateřské školy

07.04.2021 12:00
Opětovné otevření mateřské školy
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
 
Testování
Obecné informace k testování
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.
Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 
K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 
Informace k testování v MŠ Krmelín zde
Návod na testování zde
Doporučené návazné postupy zde
Mimořádné opatření MZ k testování dětí a žáků zde
 
 
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení o uzavření školy.
Informace k ošetřovnému naleznete zde:  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
 
Školné za dobu, kdy dětem nebyla umožněna osobní přítomnost v mateřské škole bude vráceno po ukončení mimořádných opatření a po vyúčtování.

Mimořádná opatření

26.02.2021 12:00

Vážení rodiče,

s ohledem na mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR je nařízeno nosit ve vnitřních prostorách budov respirátor

Vstup do MŠ s dítětem - pouze 1 doprovázející osoba.

Video

01.05.2020 12:00

VIDEOPROHLÍDKA Mateřské školy Krmelín

Novinky

07. dubna 2021

Opětovné otevření mateřské školy celý text

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit